ERHVERVSKONFERENCE

vI SÆTTER FOKUS PÅ FØDEVARE

Programmet for 2022 var

Erhvervskonference 

Erhvervskonference 2022 i billeder

Vores panel og indlægsholdere 2022, satte fokus på bl.a. grønne fødevarer, fremtidens forbrugere og fødevareprodukter og produktion og hvordan vi sikre den i Danmark og Vejen Kommune. Skal du med til Erhvervskonferencen 2023?
Så følg med på siden eller vores LinkedIn.

Officiel åbning

Åbning ved Borgmester Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune og Journalist og moderator Troels Mylenberg

Kl. 10.30

INDLÆG FRA SCENEN 2x25 min

- Den finansielle sektors rolle i den grønne omstilling. v/Pernille Stenstrup Christiansen fra Danske Bank
- Forbrugernes krav til fremtidens mad. v/Tine Jasper fra Madbureauet.

Kl. 10.50

frokost

Kartoffeltapas fra Hovborg Kro kan købes i teltet - samt øl/vand.

Kl. 12.00

velkommen i teltet

Velkommen tilbage og til evt. nyankomne gæster v/Troels Mylenberg

Kl. 12.30

indlæg fra scenen 1x25 min.

- Vertical farming, fremtidens produktionsform. v/Anders Reimann fra Nordic Harvest.

Kl. 12.35

Spørgsmål

Spørgsmål til alle tre indlægsholdere fra publikum og Troels Mylenberg

Kl. 13.05

Paneldebat

Spørgsmål fra Troels Mylenberg og publikum

Kl. 13.30

Afrunding & afslutning

Afrunding ved Troels Mylenberg og Borgmester Frank Schmidt-Hansen

Kl. 14.45

Netværk & standebesøg

En oplagt mulighed for at netværke, Vejen Kommune er vært og serverer kage og kaffe, og der er mulighed for at købe øl/vand i teltet.

Kl. 15.00 - 16.30

Mød indlægsholdere og panelet 2022

Stort tak til vores indlægsholdere og paneldeltagere for 2022 - I satte fødevarer i fokus.

Naturlig

Henrik Lund

CEO Naturli' Foods A/S

“Naturli’ is known as pioneers since 1988 within plant-based food options, offering a cross category assortment from dairy to meat, targeting mainstream consumers – Naturli’ is present in 19 markets around the World. Naturli’ was first mover in developing vegan butter, which is made with shea butter and almonds. Naturli’ challenge conventional thinking to stop climate change through what we eat and drink….without sacrificing anything” says Henrik Lund, CEO of Naturli’ and chairman of the Danish plantbased business association

Anders

Anders Riemann

Sitfter Nordic Harvest

Nordic Harvest dyrker afgrøder indendørs i et kontrolleret miljø, hvilket gør det muligt for forbrugerne at få lækre, smagfulde og næringsrige afgrøder med en ensartet høj kvalitet hele året rundt. Nordic Harvest bruger ingen pesticider eller andre skadelige kemikalier, bruger 100 % energi fra vedvarende energikilder og bruger omkring 250 mindre landareal sammenlignet med samme output, når man bruger traditionel landbrugspraksis.

frank

Frank Schmidt-Hansen

Borgmester Vejen Kommune

Vejen Kommune har gennem mange år haft et stort fokus på landbruget og fødevarebranchen, og vil med en indsats gerne sikre denne branche vokser i hele kommunen.Borgmester Frank Schimdt-Hansen som er også er formand for Ad hoc udvalget for Klimasamarbejde har et naturligt ønske om at vi diskuterer klima, miljø, bæredygtighed og ikke mindst vækst i erhvervslivet.

Virksomheder i Vejen Kommune har over 4.100 borgere ansat i fødevarebranchen, og med store internationale og lokale fødevarer producenter, er det helt naturligt at Vejen Kommune deltager i en erhvervskonference der tager udgangspunkt i kartoflen og videre ud i hele fødevaresektoren.

hc

H. C. Gæmelke

Formand for Landboforeningen Jysk Landbrug

H. C. Gæmelke er landmand med grise- og planteproduktion ved Røj nær Gesten (?),  og formand for landboforeningen Jysk Landbrug. 

Jysk Landbrug er en landboforening med ca. 900 medlemmer i bl.a. Vejen og Billund Kommuner, som varetager landbrugets politiske interesser i samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Jysk Landbrug er medejer af rådgivningsvirksomheden SAGRO med huse i Billund, Esbjerg, Herning og Holstebro.

Lars - erhverv

Lars Visbech Sørensen

CEO Food & Bio Cluster Denmark

Food & Bio Cluster Denmark er Danmarks nationale klynge for fødevarer og bioressourcer og har til formål at styrke den vidensbaserede innovation og fremme vidensamarbejde mellem aktører på tværs af hele værdikæden og medvirke til at gøre den danske fødevare- og bioressourceklynge globalt konkurrencedygtig og anerkendt som verdensførende inden for innovation og bæredygtig udvikling.

Som medlemsorganisation for små og store virksomheder, videninstitutioner, brancheorganisationer, kommuner og offentlige aktører er den landsdækkende klyngeorganisation den direkte indgang for danske og internationale virksomheder og videninstitutioner til netværk, forretningsudvikling, innovation og finansiering

danske bank

Pernille Stenstrup Christiansen

.Landbrugsdirektør Danske bank

.Pernille Stenstrup Christiansen har ansvaret for landbrugsbetjeningen i Danske Bank og med viden og baggrund idenfor erhvervet deltager hun i en række relevante fora med formålet om at fremme den bæredygtige omstilling.  Danske Bank og RD finansierer knap 20 % af dansk landbrug. Danske Bank servicerer landbruget ud fra lokale landbrugsafdelinger i Ålborg, Århus, Kolding, Odense, Ringsted og Rønne med dedikerede rådgivere, der alle har en passion for landbrugserhvervet.  Aktuelt arbejdes der sammen med kunderne om, hvordan man kan understøtte den grønne omstilling og bæredygtige retning hen imod klimamålene i 2030 og 2050.  Dansk producerede fødevarer er nogle af de bedste i verden og førende indenfor miljø og bæredygtighed og rejsen fortsætter for at nå målet i 2030 og 2050.  

Tine Jasper - hjemmeside

Tine Jasper

CEO Madbureauet

Unik viden om fødevarer, mange års erfaring med strategisk kommunikation og branding kombineret med stor passion for området har gjort Madbureauet til det førende bureau indenfor udvikling af strategiske og kreative løsninger til fødevaresektoren. Madbureauets arbejde med brands, virksomheder og detailkæder omfatter blandt andet produktudvikling, emballagedesign, produktlanceringer, kampagner og positionering af brands. Tilgangen til opgaverne roterer omkring bureauets egen FridgeFactor®, som er designet til at fremtidssikre de produkter og brands, der arbejdes med og for. Madbureauets mål er at levere merværdi til de fødevarebrands, vi arbejder med – uanset opgavens art og størrelse.

Carl - hjemmeside

Carl Heiselberg

Formand for Danske Kartofler og bestyrrelsesmedlem i Kartoflermelsfabrikken AKD

Kartoffelavler og svineproducent Carl Heiselberg, formand for Danske Kartofler og bestyrelsesmedlem i kartoffelmelsfabrikken AKD.

Planteavler ved Vojens med knap 450 ha i alt og heraf godt og vel 200 ha kartofler, som dækker både kartofler til stivelse, pulver, chips, lidt spisere samt læggekartofler til eget brug.

Kartoffelavlen bærer præg af innovation og i Danske Kartofler (Brancheorganisation for Kartoffelbranchen i Danmark) bliver der arbejdet med at fremme kvaliteten, afsætning og produktion af kartofler i Danmark.

Carl kan mødes på festivalen lørdag som udstiller for Danske Kartofler.

Temaer for erhvervskonferencen 2022

  • “Grønnere fødevarer” Klima- og Kostråd
  • Fremtidens forbruger – Hvad forventer de og hvilken krav stiller de?
  • Fremtidens fødevareprodukter og produktionsform 
  • Hvordan sikre vi produktionen i Danmark og i Vejen Kommune
fødevarer 2
fødevarer
Panelet 2021
EH 1

Hvor afholdes Erhvervskonferencen

Find vej

Erhvervskonferencen afholdes i Sparekassen Kronjylland teltet på Kartoffeltrekanten – Holmeåvej 26, 6682.